Tavoitteet ja vaikuttavuus

Hammashoitaja/lääkäri tutkii potilaan suuta, samalla kuin toinen hammashoitaja/lääkäri ojentaa hänelle työkalua.

Tavoitteet:

Projektissa tutkitaan terveydenhuollon potilasvastaanoton vuorovaikutustilanteita tunteiden ja kosketuksen näkökulmasta. Tutkimme suomalaisessa, englanninkielisessä sekä kiinalaisessa kontekstissa videoituja vastaanottoja. Pyrimme hankkeessamme seuraaviin asioihin:

1) Kuvailemaan mikä rooli kosketuksella ja tunteilla on tunneintensiivisissä lääketieteellisissä toimenpiteissä, sekä tunnistaa mahdollisia toistuvia tapoja, joilla kosketusta ja tunteita hallitaan erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa.

2) Tuottaa järjestelmällinen ja empiirinen perusta korrelatiiviselle ja kokeelliselle tutkimukselle liittyen kehollisen vuorovaikutuksen tutkimiseen terveydenhuollon vuorovaikutuksessa.

3) Tuottaa tietoa päättäjille, jotta voitaisiin tehdä mahdollisimman optimaalisia päätöksiä, kun kasvokkain tapahtuvia terveyspalveluita korvataan tulevaisuudessa videonvälitteisillä palveluilla.

4) Kehittää empiirisesti perusteltu metodologia ja teoria interaffektiivisuudesta.

 

Vaikuttavuus:

Projektimme tulokset tuottavat tietoa terveydenhuollon päivittäisistä vuorovaikutustilanteista potilaiden kanssa. Tuotettua tietoa voidaan käyttää auttamaan terveydenhuollon henkilökuntaa hallitsemaan hankalia tilanteita, esimerkiksi pelkoa ja kipua tuottavissa toimenpiteissä. Tulokset voivat opettaa, miten kosketusta sisältäviä tutkimuksia voidaan suorittaa tehokkaasti ja harmonisesti potilaiden ja terveydenhuollon ammattihenkilökunnan kesken. Projektimme tuottaa teoreettisia ja metodologisia työkaluja, joiden avulla voidaan lähestyä kosketusta ja tunteita vuorovaikutuksessa. Sen lisäksi osoitamme minkälainen rooli kosketuksella ja tunteilla on terveydenhuollon institutionaalisissa vuorovaikutustilanteissa.

Tutkimus suoritetaan vuosina 2021-2025.

Rahoittaja

Suomen Akatemia