Lääkäri koskettaa lapsipotilaan olkapäätä.

Kosketus ja tunteet terveydenhuollon vuoro­vaikutuksessa

Esittely

Kosketuksella sekä tunteiden osoittamisen ja käsittelemisen tavoilla on tärkeä tehtävä terveydenhuollon vuorovaikutuksessa. Empaattinen kosketus vaikuttaa positiivisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Toisaalta monet kosketusta vaativat hoitotoimenpiteet voivat aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia sekä ammattilaisten että potilaiden keskuudessa. Tässä tutkimuksessa analysoimme kosketuksen ja tunteiden roolia erityyppisissä terveydenhuollon tilanteissa aidoissa terveydenhuollonvuorovaikutustilanteissa kuvatun videoaineiston avulla kolmessa eri kulttuurisessa kontekstissa. Analysoimme tunteita ja kosketusta hoitotilanteen osapuolten yhdessä tuottamana prosessina ja tarkastelemme niiden merkitystä keskeisenä osana hoitotilanteentavoitteiden saavuttamista. Tutkimus antaa aineksia kosketuksen ja tunteiden yhteyttä avaavan teorian luomiseen ja auttaa kehittämään terveydenhuollon toimintaa, kuten teknologiavälitteistä hoitoa, kosketuksen ja tunteiden merkityksen huomioon ottavaksi.

 

 

Tiimi

Kuva tutkimusryhmästä, vasemmalta Tuuli, Juhana, Aija, Johanna ja Julia.