Kirjallinen sukupuutto

Tutkimme katoamista kirjallisuushistoriallisena ilmiönä. Julkisuudessa keskustellaan paljon ja aiheellisesti luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä, mutta vähäisemmälle huomiolle on jäänyt kirjalliseksi sukupuutoksi kutsumamme katoavaisuuden muoto.

Projektimme pyrkii torjumaan kirjallista sukupuuttoa ja kirjallisen lajikirjon köyhtymistä kiinnittämällä huomiota pieniin historiallisiin kadonneisiin lajeihin.