FutuRED kiinteistökehittämisen tulevaisuuden ja raportoinnin äärellä

Kiinteistökehittämisen apulaisprofessori Antti Kurvinen esitteli ansiokasta tutkijanuraansa ja näkemyksiään kiinteistökehittämisen tulevaisuuteen.

Kiinteistökehittämisen tulevaisuusfoorumi FutuRED -hanke tapasi Helsingissä kokouksen ja ESG-raportoinnin aiheisen työpajan puitteissa. Tällä hankkeella on aina katse tulevassa, mikä näkyi kaikissa kokouksen aiheissa aina syksyn siemenprojektien aiheiden miettimisestä trendikompassin kehitykseen.

Kokouksen aikana käsittelimme kaikkea FutuREDin tulevaisuuteen liittyvää, esimerkiksi uusia siemenprojektien ideoita, nyt kun Osku Torron raportti Tekoälyn hyödyntäminen kiinteistö- ja rakennusalalla valmistui. Tutkijoidemme työstämä trendikompassi alkaa myös saada muotoaan, ja todettiinkin hyödylliseksi. Meille esittäytyi myös uusi kiinteistökehittämisen apulaisprofessori Antti Kurvinen. (Kurvisen haastattelun voi lukea täältä.)

Työpajatyöskentely keskittyi tekoälyavusteiseen ESG-raportointiin ja kiinteistökehittämisen tehostamiseen tekoälyllä. ESG tulee sanoista environmental, social ja governance. Ympäristöstä, sosiaalisesta vastuullisuudesta ja hyvästä hallintotavasta kertova ESG-raportoiminen on yritysten tapa viestiä sitoutumisestaan näihin osa-alueisiin sidosryhmilleen. Raportoinnin tulisi perustua tietoon, eli käytännössä dataan, jota yritykset keräävät toiminnastaan. Aina tällaisen datan saatavuus ei ole yksinkertaista.

– ​Usein käytetään taloushallinnon tuottamaa tai hyödyntämää dataa, ja siitä osa voi olla laskennallista, hallinnollista tai kustannuspohjaista. Kuitenkin data on usein ”liikkuva elementti” ja liittyy usein muuhun kuin organisaation sisäisesti tuottamiin tietoihin. Dataa tuotetaan usean palveluntuottajan ja muiden ydinkumppaneiden kanssa, jolloin rajapinnat ja yhteistyössä saatavat tiedot muodostavat haasteen, kertoo Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) toimitusjohtaja ja rakennusneuvos Matti Tarhio.

FutuRED-hankkeen yhteistyökumppanit kokoontuivat Helsingin Suomalaisella Klubilla, sekä etäyhteyksien avulla keskustelemaan päivän aiheista.

– ​Tähän liittyy myös se, että suuret pörssiyritykset pystyvät tuottamaan suhteellisen hyvin dataa, mutta pienet yritykset eivät pysty tuottamaan tarkkaa dataa. Raportointi perustuu näin helposti arviointipohjaiseen ja kustannusperusteisiin arviotekijöihin, jatkaa Tarhio.

ESG-raportointi on kuitenkin yhä varmemmin osa KIRA-alan tulevaisuutta. Tähän vaikuttaa myös, että teknologian ja mittauskeinojen kehittyessä kerätyn tiedon tarkkuus kasvaa, minkä seurauksena aletaan myös vaatia aina vain tarkempaa raportointia. Sitten kun laskenta on tarkempaa, täytyy myös määrittää mitä kaikkea siihen kuuluu. Esimerkiksi ostetusta rakennuksesta ei tarvitse nykyään merkitä päästöjä, mutta rakennetusta täytyy. Kuinka kauas hankintaketju tulee selvittää? Mitkä päästöt kuuluvat kenellekin raportoitaviksi? Miltä aikaväliltä?

Tekoäly tunsi ESG-raportoinnin haasteet

Tekoälyn mahdollisuuksista kertoo paljon, kuinka FutuRED-botti osasi listata etukäteen teemoja, joista keskustelimme työpajassa. Torro koulutti Chat-GPT perustaisen botin uuden raporttinsa avulla. Ehdotettuja teemoja olivat: datan saatavuus ja laatu, yhdenmukaiset käytännöt vaihtelevat, monimuotoisuus ja laajuus, resurssien puute, ei kykyä kerätä tietoja, tekoälyn hyödyntäminen, ESG-raportoinnin tarkkuus ja luotettavuus.

Tekoälystä on paljon hyötyä useiden työprosessien helpottamisessa, varsinkin jos se on koulutettu hyvin ja laadukkaalla datalla. KIRA-alalla on monia kohteita, joiden analysoimisessa ja tiedon kartoittamisessa digitalisaatiosta ja teknologian kehityksestä on apua.

–​ Elinkaarianalyysien tulosten tulkinta voi olla haastavaa esimerkiksi vaihtoehtoisia energiajärjestelmiä vertailtaessa. Tekoäly voisi olla apuna löytämään optimaalisimmat ratkaisut kuhunkin hankkeeseen, kun muuttujia on useita, pohtii Peab Kiinteistökehitys Oy:n toimitilojen liiketoimintajohtaja Peter Lindeberg.

Haasteitakin tekoälyn hyödyntämisestä löytyy, kuten keskustelimme FutuREDin osallistuessa CoreLab-aamukahveille 31.5. Tapahtuman tallenne on katsottavissa YouTubessa. FutuRED jatkaa KIRA-alan tulevaisuuden ja siihen vaikuttavien trendien parissa myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja FutuRED-hankkeesta:

Jukka Puhto, TkT
Johtaja, Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus
050 550 1234

Teksti ja kuvat:

Alisa Hakola, YTM
tiedottaja ja tutkija, CoreLab
alisa.hakola@tuni.fi

FutuRED-hankkeessa rahoittajina ja yhteistyökumppaneina toimivat Kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinko, Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Visma Sirius Oy, Arttuasunnot Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Lujatalo Oy, Lännen palveluyhtiöt Oy, NCC Property Development Oy, PEAB Kiinteistökehitys Oy ja Saint-Gobain Finland Oy.