Monissa teollisuusyrityksissä pohditaan, miten vastata Industry 4.0:n muutostarpeisiin

TAMKin FieldLab edistää pirkanmaalaisten yritysten innovaatiotoimintaa Industry 4.0 -toimintaympäristössä. Teollisuus 4.0 tuo mukanaan muutostarpeita. Teollisuusyritykset saavat TAMK FieldLabista innovaatioidensa ja konkreettisten kokeilujensa tueksi resursseja, asiantuntemusta, laitteita, koneita ja opiskelijoita. TAMK kouluttaa tulevaisuuden osaajia yritysten ja työmarkkinoiden tarpeisiin.

Industry 4.0 -ilmaisua käytetään yleisesti kuvaamaan tieto- ja viestintätekniikan laajaa integrointia teolliseen valmistukseen. Industry 4.0 -vaatimukset täyttävän, uuden teknologian hyödyntämiseen suunnitellun kokeiluympäristön hyödyntäminen avaa uusia arvonluontimahdollisuuksia sekä lisää yritysten kilpailukykyä.

Tätä kilpailukyvynkehitystä ei kuitenkaan saavuteta ilman yritysten ja työvoiman jatkuvaa, uudistunutta osaamista ja Industry 4.0 -tarpeisiin suunnattua, myös elinikäistä oppimista tukevaa koulutusta niin sisältöjen kuin pedagogisten ratkaisujen suhteen.

Voit lukea lisää Pirkanmaan Liiton sivuilla julkaistusta innovaatiotoiminnan tilannekuvasta.