Digitaalinen kompassi luotsaa alueita digitaaliselle vuosikymmenelle – Pirkanmaalla halutaan kurkottaa Eurooppaan

Sinisävyinen 3D-kuva maapallosta, jonka päällä on kompassi.

EU:n komissio tavoittelee digitaalista vuosikymmentä ja digitaalista suvereniteettia avoimessa taloudessa. Digitaalisuus on yksi keino päästä laajempiin muutoksiin kohti ilmastoneutraaliutta, kiertotaloutta ja resilienssiä. Pirkanmaalle laaditaan oma digitaalinen kompassi, joka luotsaa maakuntaa kohti EU:n tavoitteita. Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on mukana aluekehitystyössä.

Visiona on, että EU tarjoaa yrityksille ja ihmisille mahdollisuuden ihmiskeskeiseen, kestävään ja hyvinvoivaan digitaaliseen tulevaisuuteen.

InnoHEIs-hankkeen sidosryhmäkokouksessa Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja Petri Räsänen valotti vihreän ja digitaalisen siirtymää EU-politiikan ytimessä. Hän kehittää aiheeseen liittyviä yhteistyöverkostoja ja TKI-politiikkaa.

− Työni Pirkanmaalla liittyy erityisesti nouseviin teknologioihin ja niiden hyödyntämiseen sekä kansallisiin ja eurooppalaisiin politiikkaohjelmiin, verkostoihin ja rahoituskanaviin.

Polku digitaaliselle vuosikymmenelle

Digitaalinen kompassi tarkentaa EU:n tavoitteet ja mittarit. Keskeisessä roolissa tavoitteiden toteuttamisessa ovat monikansalliset hankkeet, joissa yhdistyvät EU:n omat varat sekä EU-maiden ja yksityisten investoinnit.

Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen polusta digitaaliselle vuosikymmenelle, jotta tavoitteisiin päästään.

− Siinä laaditaan vuosittaiset strategiset toimintasuunnitelmat. Uutena toimintamallina on EDIC (European Digital Infrastructure Consortium), joka sääntelee eri varojen yhdistämistä ja isojen, monikansallisten hankkeiden aikaansaamista.

Digitaalinen kompassi määrittelee mitattavat strategiset tavoitteet neljällä osa-alueella: tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden ja kansalaisten digitaalisten perustaitojen osaaminen, turvalliset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit, digiteknologian käyttötavoitteet yrityksissä, innovoijien sekä julkisten palveluiden digitalisointi.

Pirkanmaalle laaditaan oma digitaalinen kompassi

Räsänen kertoo, että Pirkanmaallakin on mietitty teemoja, joilla voitaisiin liittyä eurooppalaiseen kokonaisuuteen. Maakuntaan on tarpeen laatia oma digitaalinen kompassi.

− Olemme jo keskustelleet alueen linjauksista. Laadimme Pirkanmaalle oman digitaalisen kompassin kesäkuuhun mennessä. Pirkanmaan maakuntahallitus evästää prosessia. Yhteistyötä tehdään myös valtioneuvoston digitoimiston ja kansallisen kompassityön kanssa.

Tampereen kaupunki valmistelee digiohjelmaa ”Älykaupunki kaupunkilaiselle”, joka on tarkoituksenmukaista liittää digitaalisen kompassin viitekehykseen.

Entistä vetovoimaisempi Pirkanmaa kansallisesti ja kansainvälisesti

Pirkanmaa haluaa kompassin avulla houkutella yrityksiä, yhteistyökumppaneita, osaajia ja investointeja. Tavoitteena on entistä kiinnostavampi ja houkuttelevampi maakunta.

− Oman kompassityön kautta voimme kohdistaa ja lisätä digitaalisuuteen liittyviä investointeja ja yhteistyötä sekä terävöittää maakunnan profiilia suhteessa eurooppalaisiin ja kansallisiin tavoitteisiin ja rahoitusohjelmiin. Haluamme kurkottaa Eurooppaan, Räsänen suuntaa.

Pirkanmaan lähtökohdat digitaaliselle vuosikymmenelle ja alueellisen digitaalisen kompassin luomiseksi ovat hyvät.

− Meillä tapahtuu koko ajan digitalisaatioon nivoutuvia konkreettisia asioita. Muun muassa monissa EU-hankkeissa tehty ja tehtävä työ liittyvät näihin kompassin strategisiin tavoitteisin todella vahvasti. Nyt pitää löytää yhteistä liimaa tämän prosessin kautta.

 

Lisätiedot

Petri Räsänen
Innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja
Pirkanmaan liitto
petri.rasanen@pirkanmaa.fi, 040 772 3008

 

Kuva: Shutterstock
Teksti: Hanna Ylli