InnoHEIs-hanke esillä Triple Helix -konferenssissa kesäkuussa

Hanna-Greta Puurtinen esitteli InnoHEIs-hankkeen Triple Helix -konferenssissa. Esityksen aiheena oli "Research and Innovation Infrastructures Boosting Innovation Capacities of Regional Ecosystems".

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) TKI-palveluiden kehittämispäällikkö, Hanna-Greta Puurtinen, kertoi InnoHEIs-projektista Triple Helix -konferenssissa 15.6.2020 sessiossa 3, jossa keskusteltiin valtioiden rajat ylittävistä innovaatioista. Esityksen valmistelussa olivat mukana myös TAMKin lehtorit Timo Rainio ja Petri Pohjola.

Puurtisen esityksen aiheena oli Research and Innovation Infrastructures Boosting Innovation Capacities of Regional Ecosystems. Puurtisen mukaan aihe synnytti vilkasta keskustelua ja kirvoitti monia hyviä kommentteja.

TAMKin tavoitteena InnoHEIs-hankkeessa on synnyttää tehostettua alueellista yhteistyötä ja vuoropuhelua keskeisten alueellisten  sidosryhmien kanssa sekä vahvistaa alueellista innovaatiopolitiikkaa. Ammattikorkeakoululle tärkeitä hankkeen tavoitteita ovat myös kansainvälinen verkostoituminen ja kestävien kumppanuuksien solmiminen Euroopan alueiden ja korkeakoulujen kanssa.

Hankkeessa tehdään kansainvälinen, eri korkeakoulujen ja alueiden välinen vertailuanalyysi. Tarkoituksena on myös soveltaa hyviä kansallisia ja kansainvälisiä käytänteitä tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurien toimintamallien osalta. Valittuja parhaita käytäntöjä pilotoidaan TAMK FieldLabin toiminnassa.

Hanna-Greta Puurtinen

Kehittämispäällikkö
  • hanna-greta.puurtinen@tuni.fi
  • +358503732947
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • TKI-palvelut