Alkukartoitus

Käynnissä oleva alkukartoitus luo pohjaa virtuaaliselle oppimisympäsitölle.

Kyselyllä kartoitetaan ikääntyneiden hoitotyössä työskentelevien ammattilaisten ja ammattiin valmistuvien digitaalista osaamista,osaamistarpeita ja teknologioiden käyttöä ja käyttöosaamista. Sen tulosten pohjalta suunnitellaan ja arvioidaan virtuaalisen oppimisympäristön sisältöjä ja toimintoja.