Liikuteltavan hybridienergiajärjestelmän rakentaminen etenee

Teholinjavaunu lähdössä tien päälle.

Liikuteltavan innovaatio- ja demonstraatioympäristön rakentaminen on kevään 2020 poikkeustilanteesta huolimatta edennyt likimain suunnitellusti.

Kuvassa oleva teholinjaperävaunu (hybridienergiajärjestelmän tehoelektroniikkalinja + sähköajoneuvojen latausasema) on teknisesti valmis, ja sen testaaminen erilaisissa käytöissä on parhaillaan käynnissä. Myös akkuperävaunun rakentaminen on hyvällä mallilla, ja sekin saataneen täysimääräisesti käyttöön kesäkuun 2020 aikana.