Suomeksi

Kokouspaikka Brysselissä joulukuussa 2018

Kansainvälisessä Empowering Migrants for Employment EME -hankkeessa arvioidaan ja testataan hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä työllistymisessä. Hyviin käytäntöihin perehdytään tutustumalla kansainvälisten kumppaniorganisaatioiden toimintaan Ruotsissa ja Belgiassa.

EME-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja hankkeen kesto on 1.11.2018–31.12.2020. Työväen sivistysliitto (TSL) toimii hankkeen hallinnoijana ja kansainvälisen yhteistyön koordinoijana. Kansainväliset kumppanit ovat Emancipatie Via Arbeid EVA -järjestö Belgiassa, Arbetarnas Bildningsförbund ABF Ruotsissa sekä Piteån kunta Ruotsissa. Kansalliset osatoteuttajat Suomessa ovat Helsingin aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen yliopisto sekä Silta-Valmennusyhdistys ry. Tampereen yliopisto toteuttaa hankkeeseen arviointitutkimusta yhteistyössä Brysselin yliopiston (Vrije Universiteit Brussel, VUB) ja ruotsalaisen European Minds -yrityksen kanssa.

EME-hankkeen tavoitteena on arvioida ja dokumentoida eri maiden toteuttamia hyviä käytänteitä menetelmäoppaaseen. Toimintamalleja pilotoidaan myös suomalaisen Ote työhön -hankkeen käynnistämässä vertaisohjauksessa ja työpajatoiminnassa. Menetelmäoppaan ja toimenpidesuositusten levittämisellä pyritään vaikuttamaan kotoutumislainsäädäntöön, kotouttamisrakenteisiin ja päättäjiin.

Tampereen yliopiston toteuttaman tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja arvioida hankkeessa tunnistettuja ja jaettuja kansallisia hyviä käytäntöjä, eri maista tulevien yhteistyökumppaneiden jaettua oppimisprosessia sekä hankkeen vaikuttavuutta kansallisella tasolla. Tampereen yliopisto osallistuu EME-hankkeen kansainvälisiin seminaareihin ja kerää aineistoa havainnoinnin, kyselyiden ja ohjatun ryhmätyöskentelyn kautta. EME-hankkeessa mukana olevat tutkijat kuuluvat Tampereen yliopiston EquJust-tutkimusryhmään. Tutkimusta toteutetaan yhteistyössä Belgian ja Ruotsin tutkijoiden ja arvioijien kanssa.

Tähän mennessä kansainvälisiä seminaareja on järjestetty joulukuussa 2018 Brysselissä, toukokuussa 2019 Piteån kaupungissa sekä lokakuussa 2019  Helsingissä ja Tampereella.

Tutkimukseen liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä toimivat professori Anja Heikkinen, anja.heikkinen@tuni.fi ja tutkija Katriina Tapanila, katriina.tapanila@tuni.fi.

EquJust-tutkimusryhmän toiminnasta löydät lisätietoa täältä.

EME-hankkeen viralliset kotisivut ja blogikirjoitukset

Lisätietoa Ote työhön -hankkeesta (2017-2020)