Eläytyen osalliseksi käytännössä

Eläytyen osalliseksi-hankkeessa järjestetään ryhmämuotoista toimintaa nuorille, nuorten suunnittelemana. Lisäksi hankkeessa tarjotaan tukea nuorten kanssa työskenteleville aikuisille.

Eläytyen osalliseksi-hankkeen tavoitteena on auttaa ja tukea nuoria koulupolulla ja elämässä heitä kuunnellen. Järjestämme nuorille ryhmämuotoista toimintaa, jossa hyödynnetään eläytymisen menetelmiä. Ryhmät kestävät 10 viikkoa ja niihin voi osallistua kerrallaan n. 15 nuorta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja ne pyritään toteuttamaan osana koulupäivää.

Ryhmissä tehdään sellaisia asioita, joita nuoret haluavat. Toimintaa on suunniteltu yhdessä nuorten kanssa ja jokaisessa ryhmässä tehdään sellaisia asioita, jotka ryhmään osallistuvat kokevat mielekkäiksi. Ryhmän jälkeen siihen osallistuvilla nuorilla on mahdollisuus lähteä ”kokemusasiantuntijoiksi” mukaan apuohjaajiksi seuraavaan ryhmään.

Toiminta voi olla keskustelua, kokkausta, videoiden tekemistä, liikunnallista, vierailuja ja käyntejä, teatteria tai oikeastaan mitä vain nuoret haluavatkaan. Tärkeintä on, että toimimme yhdessä yhteisellä asialla!

Nuorten kanssa työskenteleville aikuisille tarjotaan työnohjauksellista tukea niissä kouluissa, joissa toimintaa järjestetään. Lisätietojen saamiseksi ole yhteydessä hankkeen toimijoihin.