Mistä on kyse?

Sinä olet tärkeä ja me näemme sinut!

Järjestämme ryhmämuotoista toimintaa, joka on suunniteltu yhdessä nuorten kanssa. Hyödynnämme toiminnassamme eläytymisen keinoja.

eläytyenosalliseksi

Haluamme hankkeessa tukea ja vahvistaa nuorten koulupolkua eläytymisen menetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on tukea nuoria löytämään ja vahvistamaan itselle merkityksellistä toimintaa, joka tukee heidän itsetuntemustaan, -arvostustaan ja halua kuulua ryhmään ja yhteiskuntaan.

Tausta

Nuorilla itsellään voi olla ja usein on erilaisia huolia ja murheita esimerkiksi omaan jaksamiseen tai itsenäistymiseen liittyen. Ymmärrämme nuorten jaksamiseen voivan liittyä perheen arjessa läsnäolevia kuormittavia tekijöitä. Hankkeessa tuemme nuorta näiden asioiden kanssa. Meillä on aikaa kohdata nuoret ja keskustella heidän kanssaan toiminnan lomassa.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa sekä yhteistyössä Tampereen kaupungin, Lasten ja nuorten säätiön, Mielen ry:n, Kaupunkilähetys ry:n ja muiden ennaltaehkäisevää työtä tekevien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tavoite ja tehtävät

Pääajatuksenamme on tukea ajatusta “Sinä olet tärkeä ja näemme sinut”. Pyrimme muodostamaan nuorille “hyvän olon tilan”. Onko se konkreettinen paikka vai mielentila, muotoutuu hankkeen aikana yhdessä nuorten ja hanketoimijoiden kanssa. Järjestämme ryhmämuotoista toimintaa, jonka suunnittelussa nuoret ovat olleet mukana.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena muodostetaan toimintamalli, jota hyödynnetään valtakunnallisesti. Toimintamalli kuvataan sellaisella tarkkuudella, että ammattilainen voi sitä nuorten kanssa hyödyntää myös muualla. Tavoitteena on, että hankkeessa toimivista nuorista tulisi kokemusasiantuntijoita aikuiseksi kasvamisessa ja he halutessaan jatkaisivat toimintaa seuraavassa ryhmässä aikuisen työparina. Hankkeesta tehdään videodokumentti.

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto