Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: Dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa

Koneen säätiön rahoittama projekti 2015–2019

Projekti tutkii keskeistä nykykirjallisuuden ja audiovisuaalisen median suuntausta, dystooppista fiktiota. Dystopia tarkoittaa väljästi ottaen utopian vastakohtaa eli epätoivottavaa tilaa tai paikkaa. Klassisella dystopialla viitataan 1900-luvun totalitaarisia tai autoritaarisia yhteisöjä kuvaaviin klassikkoteoksiin Samjatinin romaanista Me (1924) George Orwellin romaaniin Nineteen-Eighty-Four (1949). Dystooppinen fiktio on puolestaan kattotermi traditioille, jotka kuvaavat epätoivottavia poliittisia, yhteiskunnallisia tai ekologisia olosuhteita tai kehityskulkuja. Esimerkiksi maailman tuhoutumisen kuvittelevat apokalypsit ja tuhoutumisen jälkeistä maailmaa hahmottelevat postapokalypsit kuuluvat sen piiriin. Ilmastofiktio lähikäsitteineen on myös eräs käsitteen piiriin laskettavista ilmiöistä.