Syksyn 2018 konferenssivierailujen satoa

Syksyn 2018 aikana hankkeen väitöskirjatutkija Sakari Ilomäki on esitellyt videovälitteisen kotihoitovuorovaikutuksen alustavia tuloksia kahdessa konferenssissa.

Lokakuussa Ilomäki matkusti Kööpenhaminaan esitelmöimään Copenhagen Multimodality Day -tapahtumassa. Tutkimustulosten esittelyn lisäksi matkan ohjelmaan kuului verkostoitumista muiden pohjoismaissa videovälitteistä vuorovaikutusta tarkastelevien tutkijoiden kanssa. Sekä Norjassa että Tanskassa on meneillään kiinnostavia projekteja videoneuvottelutekniikan käytöstä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. Pohjoismainen yhteistyö avaa uusia väyliä tutkimukselle, mikä mahdollistaa myös toimivien käytäntöjen löytämisen ja vertailun eri maiden välillä. Suunnitteilla on eurooppalainen, pelkästään videovälitteistä vuorovaikutusta käsittelevä seminaari tammikuussa 2019, josta lisää tapahtuman jälkeen.

Marraskuussa oli vuorossa kotimainen tutkimusesittely Sosiaalipsykologia ajassa ja paikassa –minikonferenssissa. Lyhyessä pitch-tyylisessä esityksessä Ilomäki havainnollisti, kuinka videovälitteisyyteen liittyvät kuvakulmien erot voivat vaikeuttaa kotihoidon kannalta olennaisten toimenpiteiden tunnistamista, etenkin kun niihin liittyy esineiden (esimerkiksi lääkedosettien) liikuttelua. Konferenssikäytävillä käytiin paljon kiinnostavia keskusteluja siitä, mitä videovälitteisyys merkitsee ihmisenä olemiselle ja aidolle kohtaamiselle. Miten esimerkiksi tunnetyötä tehdään videovälitteisesti, kun aito läsnäolo ei enää voi perustua pelkkään fyysiseen läsnäoloon?

 

Kuva: Andrei Stratu / Unsplash