Julkaisut

Tieteelliset artikkelit

Muut julkaisut

Konferenssiesitykset

Osallistuminen videovälitteisillä erikoislääkärikonsultaatioilla – Milloin, miten ja miksi potilaat osallistavat yleislääkäreitä. Työelämän tutkimuspäivät 7.11.2019

Ilomäki, Sakari

Managing participatory frameworks in tele-consultations. 5th Copenhagen Multimodality Day 04.10.2019

Ilomäki, Sakari

OHS professionals in the digital revolution - the use of technology and changing skill requirements. Work 2019 -konferenssi 14.-16.8.2019

Koivisto, Tiina, Weiste, Elina, Husman, Päivi, Koskela, Inka & Ruusuvuori, Johanna.

Multimodal Accomplishment of Progression in Video-Mediated Home-Care Encounters. International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis 02.07.2019

Ilomäki, Sakari

Yhteisymmärryksen ongelmat videovälitteisessä kotihoidossa. Sosiaalipsykologian päivät 11.04.2019

Ilomäki, Sakari

Toiminnan multimodaalinen järjestäminen videovälitteisillä kotihoidon etäkäynneillä. Keskusteluntutkimuksen päivät 25.01.2019

Ilomäki, Sakari

Pirstaleiset ekologiat ja yhteisymmärryksen haasteet videovälitteisessä kotihoidossa. Sosiaalipsykologia ajassa ja paikassa 09.11.2018

Ilomäki, Sakari

The overall structure of video-mediated home-care encounters. 4th Copenhagen Multimodality Day 05.10.2018

Ilomäki, Sakari

Posterit

Health professionals in the digital revolution - the use of technology and changing skill requirements. International Health Conference 26-28.6.2019, Oxford.

Koivisto, Tiina

Hanke-esittely Työelämän tutkimuspäivien posterinäyttelyssä 2.-3.11. 2017, Tampereen yliopisto