Aineistonkeruu täydessä vauhdissa (syyskuu 2018)

SYYSKUU 2018, KIRJOITTANUT SAKARI ILOMÄKI

Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa -hankkeen aineistonkeruu on käynnissä kaikissa tutkimukseen osallistuvissa organisaatioissa. Vuoden 2018 alkupuolella on haastateltu terveydenhuollon työntekijöitä ja videovälitteisen kotihoidon asiakkaita heidän odotuksistaan ennen digitaalisia uudistuksia. Samoin aloitettiin videovälitteisten kotihoidon kohtaamisten videointi keskustelunanalyyttista tarkastelua varten.

Loppuvuoden 2018 aikana ja alkuvuodesta 2019 toteutetaan työntekijöiden ja asiakkaiden haastattelujen toinen kierros. Muutosten jälkeen tehtävien haastattelujen avulla päästään valottamaan muun muassa sitä, vastasivatko digitalisaatiota koskevat odotukset ja kokemukset toisiaan ja millaisia ennakoimattomia vaikutuksia palveluiden digitalisaatiolla on ollut. Syksyn 2018 aikana jatketaan videovälitteisten kotihoidon kohtaamisten videointeja, joiden rinnalla on käynnistynyt videoaineistonkeruu myös videovälitteisistä etä-konsultaatioista.

Aineistonkeruun ohella myös aineistojen analyysi on aloitettu ja sitä jatketaan läpi syksyn. Alustavia tuloksia on esitelty tutkimukseen osallistuville organisaatioille. Viikolla 40 hankkeen väitöskirjatutkija Sakari Ilomäki esittelee videovälitteisen kotihoidon vuorovaikutusta koskevia havaintoja Kööpenhaminassa Multimodality Day -konferenssissa. Onni Aallon pro gradu -tutkielma kotihoidon asiakkaiden odotuksista on loppusuoralla, ja tutkielman tuloksia summataan näillä sivuilla syksyn aikana.

 

Kuva: Margaret Weir / Unsplash