Projektin aloitus

Työsuojelurahaston tukema, Tampereen yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun välinen tutkimushanke "Teknostressi ja onlinetyöskentely: Onlinekokoustyökalujen käytön yhteys psykofysiologiseen stressiin" on käynnistetty.

Etätyön jyrkkä lisääntyminen toi mukanaan lisääntyneen riippuvuuden digitaalisen välineistön ja etävuorovaikutuksen toimintatapojen toimivuudesta. Olosuhteet digitaalisuuden mukanaan tuomalle kuormitukselle – digistressille, kasvoivat online-kokoustyökalujen muodostuessa ainoaksi vaihtoehdoksi yhteydenpitoon työryhmien kesken, asiakkaisiin, oppilaisiin ja opiskelijoihin. Olo oli monella kuin kielitaidottomalla vieraskielisellä metroasemalla, jonka kaltaisesta vierauden tunteesta irrottautuminen ottaa aikansa.

Tämän tutkimushankkeen päätavoitteena on selvittää online-kokoustyökalujen käytön vaikutus digistressiin sekä validoida sen arviointiin kehitettyjen survey-kyselyjen soveltuvuus suomalaisten organisaatioiden digistressin arviointiin. Tutkimusmenetelminä käytetään kyselyjen ohella fysiologisia mittauksia. Tulosten avulla voidaan ohjeistaa organisaatioita online-kokoustyökalujen ja muiden digitaalisten alustojen mielekkäästä käytöstä.

Hanke on käynnistetty järjestäytymällä zoom-etäkokouksella 10.6. hankkeen tutkijoiden, sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustajien kesken. Psykofysiologisiin mittauksiin tarvittavan tutkimusvälineistön hankinta on käynnistetty ja niiden tutkimusasetelmille asettamiin edellytyksiin ja rajauksiin ollaan tutustumassa välineistön edustajan ohjauksella. Samanaikaisesti tutkimuksen I-vaiheen surveykyselyn luonnostelu on aloitettu keräämällä aiemmista digistressikyselyistä soveltuvia osioita.