Ihmiset

Tampereen yliopisto – TRIM

Jarmo Viteli (jarmo.viteli(at)tuni.fi) toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikön Tampere Research Centre for Information and media (TRIM) -tutkimuskeskuksessa. Hänen tutkimusintressinään on ymmärtää paremmin digitaalisuuden mahdollisuuksia ja rajoitteita oppimisen ja opettamisen maailmassa, yhtenä viimeaikaisena työtehtävänä on ollut johtaa verkkopohjaisen OPEKA-työkalun kehittämistä, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa.

Antti Syvänen, (antti.syvanen(at)tuni.fi) työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen Research on Information and Media (RIME) tutkimusryhmässä. Hän valmistelee väitöstyötään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikköön opettajakoulutettavien yhteisöllisen median tukemasta ammatillisen identiteetin kehittymisestä. Hän on tutkinut peruskoulun opettajien TVT:n käyttöä edistäviä ja estäviä tekijöitä (TEKES LeaD 2012-14), sekä TVT-käytössä koettua teknostressiä (TSR Opena 2016-2017).

 

Hämeen ammattikorkeakouluHAMK Smart

Kimmo Vänni, (kimmo.vanni(at)hamk.fi), toimii HAMK Smart- tutkimusyksikössä tutkijayliopettajana, jossa keskittyy avustavan robotiikan ja puettavan älykkyyden kehittämiseen. Osaamisalueina ovat sosiaalinen ja avustava robotiikka, biomekaniikka, työterveys ja terveystalous. Muita hankkeita: OSIRIS:  Exoskeleton robotics, wearable intelligence.