Suomeksi

Photo: Jonne Renvall

 

Huostaanottoja tarkasteleva tutkimushanke

Suostumus ja tahdonvastaisuus lastensuojelun päätöksenteossa – sosio-legaalinen tarkastelu

Tässä tutkimushankkeessa tutkitaan suomalaista huostaanottoa ja sitä, miten huostaanottoa koskeva suostumus ja vastustaminen neuvotellaan ja vahvistetaan osaksi lastensuojelun päätöksentekoa. Sekä suostumukseen perustuvassa että tahdonvastaisessa huostaanotossa rajoitetaan vanhempien ja lasten perus- ja ihmisoikeuksia. Siksi onkin perusteltua tarkastella, millä ehdoilla lapset ja vanhemmat voivat suostua huostaanottoon ja millä ehdoilla suostumusta ja vastustusta voidaan ylipäänsä kysyä.

Tähän asti suomalainen tutkimuskiinnostus on kohdistunut erityisesti tahdonvastaisiin huostaanottoihin, vaikka kolme neljäsosaa huostaanotoista tehdään Suomessa suostumukseen pohjautuen. Siksi on merkittävää kiinnittää huomiota juuri suostumusta ja vastustusta koskeviin kysymyksiin.

Pyrkimyksenä hankkeessa on valottaa tarkemmin ensimmäistä kertaa Suomelle tyypillisen huostaanottopäätöksenteon – suostumushuostaanottojen – muotoja ja käytäntöjä. Kerättävien tietojen ja niiden analyysin pohjalta voidaan arvioida nykykäytäntöjen ominaispiirteitä. Tutkimus on monitieteinen. Tutkimusryhmässä on edustettuna julkisoikeuden, institutionaalisen vuorovaikutuksen ja sosiaalityön tutkijoita.

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia ajalla 1.9.2017–31.3.2021 ja sen vastuullinen tutkija on professori Tarja Pösö Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Tutkimusryhmään kuuluvat muun muassa professori Raija Huhtanen, yliopistonlehtori Tuula-Riitta Välikoski, tutkijatohtorit Rosi Enroos ja Johanna Korpinen.

Hankkeen loppuseminaari: Voiko huostaanottoon suostua? pidetään verkossa pe 12.2.2021. Ohjelma ja ilmoittautuminen täällä.

 

Päätösseminaarin materiaali

 

Johanna Korpinen ja Tuula-Riitta Välikoski kertovat Suostumus -hankkeesta ja sen vaiheista syksyllä 2019:

Video Suostumus -hankkeesta