Arvo-hanke pähkinänkuoressa

Millainen on tulevaisuuden asuminen?

Arvo-hanke

Arvo-hankkeessa tuotetaan uutta tietoa arvonluonnin keinoista asumisen liiketoiminnassa skaalattaessa asuntokehittämistä yksittäisestä kohteesta kohti laajempia alueellisia kokonaisuuksia. Keskeistä hankkeessa ovat asumisen uudet innovaatiot ja niiden implementointi, alan monimutkaisen ekosysteemin muutos sekä hankekoon merkitys asuntokehittämisessä. Tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälisiä asumisen uusia innovaatioita ja yritysten liiketoimintamalleja asumiseen liittyvässä arvonluonnissa.