Älypysäkki osana järjestelmää

Datan ja tekoälyn avulla parempaan informaatioon pysäkillä.

Projekti lyhyesti

Hankkeen taivoitteena on selvittää, millaista tietoa ja palveluja olisi mahdollista tarjota älykkäällä joukkoliikennepysäkillä ja miten tekoälyä voidaan hyödyntää osana pysäkin tarjoamaa informaatiota ja palveluja. Hanke koostuu siis taustaselvityksestä datan ja sen hyödyntämisen osalta sekä kehitystarpeiden ja yhteistyökumppanien kartoituksesta työpajoin. Lopputuloksena luodaan määrittely siitä miten pysäkkiä olisi mahdollista pilotoida, millaista informaatiota ja miten sillä olisi käyttäjälle mahdollista tarjota. Hanke toteutetaan yhteistyönä Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Business Tampereen kesken.

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto EAKR-rahoituksella.