AI-SIM-hanke

AI-SIM projekti tutkii AI-pohjaisia digitaalisia sovelluksia ja menetelmiä pyrkimyksenään uudistaa verkottunutta liiketoimintaa älykkäämmän toimittajatiedon hallinnan avulla.