Publications & Presentations

Publications

Yliopiston johdon ja tutkijoiden strategiapuhe yliopiston affektiivisen miljöön rakentajana (eng. University leaders and researchers' strategy talk as a constructor of university's affective milieu) (Tulossa) Kulttuurintutkimus.

Hokka, Johanna & Kurtti, Elisa & Ylijoki, Oili-Helena

Zoom-ryhmähaastattelun toimijuuksia rakentamassa: uusmaterialistisia tulkintoja verkkovälitteisestä vuorovaikutuksesta (eng. Constructing agencies in Zoom-mediated group interviews: New materialist interpretations of web-mediated interaction). Elore 29(1), 114–136.

Hokka, Johanna & Kurtti, Elisa & Olsson, Pia

Conference presentations & Workshops

Resistance and the transformative possibilities of affects in academia -conference presentation / Mighty forces of life -symposium, Helsingin yliopisto 7.6.2022

Suopajärvi, Tiina

#tutkimusrahoitus. Sosiaalinen media tutkimuksen oikeutuksen kenttänä (eng. #researchfunding. Social media as a field of justification for research) -conference presentation / Ethnology days and Finnish Conference on Cultural Policy Research 17.3.2022

Olsson, Pia

Affects, gender and precarity in academic work – A view from Finland -presentation / Precarity and Gender in Higher Education zoominar series, Anglia Ruskin University 2.12.2021

Ylijoki, Oili-Helena

Nollatutkimusta ja haittatutkijoita? Tutkimusrahoituksen herättämät tunteet sosiaalisen median keskusteluissa -presentation / The Finnish Society of Sciences and Letters' event 15.3.2021

Olsson, Pia