Suomeksi

""

XR-SPACE-hankkeessa kehitetään reunalaskentaa hyödyntäviä XR-teknologioita ja -menetelmiä virtuaaliseen mallintamiseen, analysointiin sekä mallinnustiedon reaaliaikaiseen välitykseen verkon yli. Monikanavaisen datankeruun ja analytiikan avulla voidaan fyysisestä kohteesta tai ympäristöstä luoda tilannetietoinen virtuaalimalli, jonka tehokas prosessointi, pakkaus ja suoratoisto reunalaskenta-alustoilla luovat tekniset edellytykset ihmisten ja/tai koneiden välisille uudenlaisille paikkariippumattomalle vuorovaikutukselle.  

Hankkeella on kaksi päätavoitetta, joista ensimmäinen tähtää ammatillisissa toimintaympäristöissä liikkuvien kulkuneuvojen monikanavaisen analytiikan kehittämiseen ja hyödyntämiseen ennakoivassa riskienhallinnassa mm. maantie-, työkone-, lento- sekä meriliikenteessä. Analytiikka kattaa operoijan, operoitavan laitteen sekä operointiympäristön toiminnasta kertyvän datan. Operointi voi olla myös etänä tapahtuvaa. Sovelluskohteet sisältävät sekä simuloidun että aidon toimintaympäristön.  

Toisena päätavoitteena on kehittää seuraavan sukupolven volumetrista mediaa hyödyntävä XR-vuorovaikutusjärjestelmä, joka reunalaskennan avulla mahdollistaa etänä olevien ihmisten reaaliaikaisen ja holografiamaisen kanssakäymisen nykyään käytössä olevien sarjakuvamaisten etäläsnäoloratkaisujen sijaan. Näitä fotorealistisen vuorovaikutuksen tuomia mahdollisuuksia voidaan soveltaa etäkokouksissa, -huolenpidossa, -koulutuksessa ja -operoinnissa.  

XR-SPACE nivoo laaja-alaisesti ja poikkitieteellisesti yhteen suomalaiset eturivin elinkeinoelämän ja tutkimuskentän toimijat tarjoten erinomaisen ponnahduslaudan Suomen koko XR-ekosysteemin kilpailukyvyn tehostamiseksi. Hankkeen kunnianhimoisena päämääränä on tarjota ratkaisuja maailmanlaajuisille etäyhteistyö- ja operointimarkkinoille sekä samalla löytää keinoja perimmäisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen, kuten turvallisuuden parantamiseen, hiilijalanjäljen pienentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.    

Partnerit ja toimijat

Tampereen yliopisto koordinoi hanketta. Metropolia Ammattikorkeakoulun yksiköt Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymä ja Helsinki XR Center ovat mukana hankkeessa tutkimuskumppaneina. Hankkeessa on mukana yhdeksän alan yritystä: Nokia, Creanex, Finnair, Groke Technologies, Pohjola Vakuutus, SAAB Finland, Softability XReach, Taipale Telematics ja Varjo (In-Kind).

Rahoittaja on Business Finland, ja hanke toteutetaan ajalla 1.6.2022-31.5.2025.