VIRMA-hankkeesta TAMKin blogissa: VIRMA-hankkeessa kehitetään uusia virtuaalimatkailutuotteita Pirkanmaalle

VIRMA-hanke esillä TAMKin blogissa: VIRMA-hankkeessa kehitetään uusia virtuaalimatkailutuotteita Pirkanmaalle

Lue TAMKin blogista, mitä VIRMA hankkeessa on tapahtunut.