Under Pressure

Under Pressure -tutkimushankkeessa tarkastelemme nuorten kokemia paineita yhteiskunnallisena kysymyksenä.

Analysoimme yhteiskunnan rakenteiden, nuoriin kohdistuvien odotusten ja nuorten yhteiskunnallisen hallinnan merkityksiä nuorten kokemiin paineisiin ja mielenterveyteen.