FIMA Afterwork: Miten yritykset hyötyvät tulevaisuuden älykkäästä ja langattomasta kommunikaatiosta koneiden välillä?

Osallistujia TAMKin FieldLabissa tutkimassa laitteita

Viidennen sukupolven langaton verkko 5G, reaaliaikaisuus ja koneidenvälinen kommunikaatio (machine to machine, M2M) tarjoavat monia käyttömahdollisuuksia myös valmistavassa teollisuudessa. 5G mahdollistaa uusia ratkaisuja teollisiin tarpeisiin, joita nykyiset ratkaisut eivät vielä kata. Sen nykytilaa ja näkymiä yrityksissä pohdittiin FIMA-verkoston ja Ultrafast-hankkeen työpajassa lokakuussa.

Älykkäiden koneiden Forum for Intelligent Machines eli FIMA on teollisuusvetoinen yhdistys, joka kehittää älykästä automaatiota raskaille työkoneille. Verkostoon kuuluu valmistajia, erikoisyrityksiä, järjestelmätoimittajia ja tutkimuslaitoksia, jotka edistävät alan tutkimusta ja tuotekehitystä.

Se edistää alan tutkimusta ja tuotekehitystä alan tarpeiden mukaisesti. FIMAn pääsihteeri Antti Sirén kertoi avauspuheenvuorossaan FIMAN tehneen jo pitkään työtä koneiden välisen tiedonsiirron parissa.

Älykästä ja langatonta kommunikaatiota koneiden välillä

Tulevaisuudessa nopeat ja tietoturvalliset langattomat yhteydet tulevat olemaan vakiovaatimus, kun mobiilirobotiikkaa, virtuaalisuutta ja joustavia tuotantoympäristöjä hyödyntävät ratkaisut ja niitä noudattavat vaatimukset yleistyvät. Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto ovat yhdessä kehittäneet ratkaisua koneiden ja laitteiden välisen reunalaskennan nopeaan ja viiveettömään kommunikointiin.

Ultrafast-hankkeessa ratkotaan ultranopeaan reaaliaikaiseen ohjaukseen liittyviä teknologia- ja hyödyntämishaasteita teollisten case-projektien kautta. Yhteistyötä tehdään eri teknologiayritysten kanssa ja ratkaisut pilotoidaan.

5G tarjoaa potentiaalia teollisuuteen

Työpajassa keskusteltiin 5G:n nykytilasta ja sen tarjoamista teollisista mahdollisuuksista. Nokian Techologies’n puheenvuoron piti Shkumbin Hamiti, Head of Standardization and Industry Collaboration. Hän esitteli 5G-teknologian potentiaalia teollisuuteen sekä Nokian ratkaisuja. Hamitin havaintona on, että teknologia skaalautuu jo hyvin pienempiin ja suurempiin installaatioihin, mikä helpottaa testausta, kun käyttöönottoa suunnitellaan.

FIMAn jäsenyritysten näkökulmaa 5G-näkymiin avasi Kalmar. Toimitusjohtaja Jyrki Kouhia kertoi yrityksensä kokemuksista 5G-teknologian hyödyntämisessä koneenrakentajan silmin.

Roundtable-keskustelussa nousivat esiin yritysten tarpeet. Yritykset ovat osoittaneet kiinnostusta ja tarvetta kehittää, testata ja hyödyntää ultranopeaa, reaaliaikaista prosessien hallintaa esimerkiksi edistyneiden valmistustekniikoiden ja älykkäiden työkoneiden käytössä. Saatavilla oleva 5G-teknologia mahdollistaa nopeat tietoliikenneratkaisut ja kehittyneen laskentatehon hyödyntämisen.

Lisätyn valmistuksen pilotit herättivät paljon keskustelua. Cold Spray -teknologia oli monelle osallistujalle uusi, ja aiheesta tulikin paljon kysymyksiä. Myös suurten kappaleiden 3D-tulostus robotilla oli monelle uutta, ja paljon potentiaalisia käyttökohteita nousi esiin.

5G lisätyn valmistuksen pilotissa

Teollisuusteknologian lehtori Tero Haapakoski TAMKista ja yliopistotutkija Heli Koivuluoto Tampereen yliopistosta kertoivat 5G:stä lisätyn valmistuksen pilotissa.

Osallistujille tarjoutui tilaisuus tutustua myös TAMK FieldLabin demoihin. FieldLab on kokeilu- ja oppimisympäristö, joka mahdollistaa Teollisuus 4.0:n mukaiset kokeilut. FieldLabissa on monipuoliset teollisen toimintaympäristön mukaiset koneet, jotka ovat sekä opiskelijoiden, henkilökunnan että yritysten käytössä. Kaikissa laiteinvestoinneissa on kiinnitetty erityishuomiota tiedonsaantiratkaisuihin ja laitteiden kommunikointikyvykkyyteen.

Kuvakimara Afterwork-tapahtumasta:

Ykstityiskohta TAMK FieldLabissa

Yksityiskohta TAMK FieldLabissa

Yksityiskohta TAMK FieldLabissa

Yleiskuva TAMK FieldLabista

 

Lisätiedot:
Jere Siivonen
Lehtori, teollisuusteknologia
Tampereen ammattikorkeakoulu
jere.siivonen@tuni.fi, 040 637 8468

Heli Koivuluoto
Yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
heli.koivuluoto@tuni.fi, 040 849 0188

 

Valokuvat: Aija Paananen
Teksti: Hanna Ylli