Esittely

Tampereen korkeakouluyhteisö ratkoo koneiden välisiin langattomiin yhteyksiin liittyviä teknologiahaasteita yhteistyönä yritysten kanssa ja pilotoi syntyneet ratkaisut. Hankkeeseen osallistuu yrityksiä useilta eri teknologia-alueilta ja eri arvoketjun vaiheista. Tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja langattomien, nopeiden ja tietoturvallisten yhteyksien mahdollistamiseksi.

Tausta

Teollisuuden uudet, laadukkaat ja kilpailukykyiset kone-, laite- ja sovellusratkaisut edellyttävät tuotannon valmistusprosessien sekä tuotteiden reaaliaikaista takaisinkytkentää, ennakointia, ohjausta ja välitöntä reaktiokykyä.

Tulevaisuudessa nopeat ja tietoturvalliset langattomat yhteydet tulevat olemaan vakiovaatimus kun mobiilirobotiikkaa, virtuaalisuutta ja joustavia tuotantoympäristöjä hyödyntävät ratkaisut ja niitä noudattavat vaatimukset yleistyvät.

Tavoite ja tehtävät

TAMK ja TAU ovat yhdessä kehittäneet ratkaisua koneiden ja laitteiden välisen reunalaskennan nopeaan ja viiveettömään kommunikointiin. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen ohjauksen, prosessin hallinnan ja laadukkaan lopputuotteen. Reaaliaikaisuus on keskeinen vaatimus koneiden väliseen kommunikaatioon ja vaativan teollisuusprosessin ohjaukseen. Tavoitteena projektissa on hyödyntää reunalaskentaa ja reaaliaikaista kommunikaatiota erityisesti valmistavan teollisuuden tarpeisiin.

Hankkeessa tätä ultranopeaa reaaliaikaista ohjausta ja siihen liittyviä teknologia- ja hyödyntämishaasteita ratkotaan tutkimusprojektin ja teollisten case-projektien kautta yhteistyönä ja tuotettuja ratkaisuja pilotoiden.

Vaikuttavuus

Hankkeessa rakennetaan yhteistyöverkosto, joka sisältää yrityksiä useilta eri teknologia-alueilta ja eri arvoketjun vaiheista.

Yhteistyöverkosto tähtää liiketoiminnan ja sen ympärillä olevien ekosysteemien kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä kasvuun tarvittavan kumppaniverkoston luomiseen myös kansainvälisesti. Projektissa luotava ratkaisumalli ja kokeilukonsepti tuloksineen on helposti skaalattavissa kansainvälisesti.

Rahoittajat

Puoli vuotta kestävän tutkimushankkeen rahoittaa suomalainen julkinen toimija Business Finland tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen.