Esittely

Professorien Juha Vuori ja Lauri Paltemaa johtama Turvallisuus Kiinassa -konsortio tutkii turvallisuuden käsitteitä, teknologioita sekä käytänteitä Kiinan kansantasavallassa. Hanke kaivaa esiin kiinalaisen turvallisuuspolitiikan näkemyksen ihanneyhteiskunnasta.

Tausta

Totalitaarisissa yhteiskunnissa turvallisuus läsnä kaikkialla. Näin on myös Kiinan kansantasavallassa, jossa nykyisen Xi Jinpingin hallinnon ote niin kansalaisyhteiskunnasta kuin muusta maailmasta on kiristymään päin. Kiinalaisella turvallisuuspolitiikka vaikuttaa siis niin kansantasavallan rajojen sisä- kuin ulkopuolella. Kiinalaisen turvallisuuspolitiikan toiminnan ymmärtäminen on täten ensiarvoisen tärkeää paitsi akateemisesti myös poliittisesti.

Merkittävyydestään huolimatta kiinalaisen turvallisuuden tutkimus on kuitenkin vähäistä. Aiheen arkaluontoisuudesta johtuen pääsy Kiinan turvallisuuskoneistoa koskeviin lähteisiin on rajoittunutta. Lisäksi tutkimus on keskittynyt pääasiassa perinteisiin kansallisen ja sotilaallisen turvallisuuden asioihin, kun taas turvallisuutta laajemmin tutkineet ovat keskittyneet liberaaleihin demokratioihin. Näistä syistä tietämyksemme turvallisuudesta Kiinassa on puutteellista.

Tavoite ja tehtävät

Konsortion tavoite on paikata tätä nimenomaista aukkoa tietämyksessämme. Tämä toteutetaan tutkimalla käsitteitä, teknologioita sekä käytänteitä Kiinan kansantasavallassa kolmen työpaketin avulla:

1) Kiinan kansantasavallan kansallisen turvallisuuden käsitehistoria;

2) Verkkosensuurin ja -propagandan toimintalogiikat;

3) Turvallisuusasiantuntijoiden käytänteet sisäisten muuttoliikkeiden sekä ilmasto- ja energiaturvallisuuden konteksteissa.

Hankkeen lähtökohta on, että turvallisuudella ei ole ajatonta ja pysyvää merkitystä – turvallisuus on sitä mitä se tekee. Näin ollen hanke tutkii siis mitä turvallisuus tekee puolue-valtion korkean tason politiikassa, verkkoympäristössä sekä jokapäiväisessä turvallisuuden toimeenpanossa. Tuloksena on tieteellistä tietoa turvallisuuden toimintalogiikoista perinteisten kontekstien tuolla puolen.

Hankkeen tutkimuksista raportoidaan lukuisissa artikkeleissa, monografiassa sekä toimitetussa teoksessa, jotka kaikki julkaistaan alan nimekkäimmillä kustantajilla.

Vaikuttavuus

Hankkeen perimmäinen tarkoitus on tuottaa moniulotteista tietoa Kiinasta ja sen politiikasta. Hankkeen tuottama rikkoo käsitystä Kiinasta sisäisesti yhtenäisenä jättiläinen ja tuo esiin sen useat ulottuvuudet. Näiden ulottuvuuksien monimutkaisuuden, ja ristiriitaisuudenkin, ymmärtäminen on tärkeää paitsi yksittäisten ihmisten arkiselle kanssakäymiselle kiinalaisten kanssa myös Kiinaan suuntautuvien diplomaattisten suhteiden hoidossa.

Rahoitus

Konsortio saa Suomen Akatemian nuoren tutkijasukupolven hankerahoitusta ajalle 1. syyskuuta 2019 – 31. elokuuta 2023.

Yhteistyö

Konsortio on Tampereen (Johtaminen ja talous) ja Turun (Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, CEAS) yliopistojen yhteinen. Hankkeella on ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ympäri Euroopan (päätös # 323704).