Artikkelikokoelma Tukea urapolulle julkaistu

Tuura-loppujulkaisun kansikuva

Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt Tukea urapolulle -artikkelikokoelma. Tasa-arvoinen kohtaaminen ja saavutettavuus on taattava kaikille opiskelijoille tulevaisuudessa niin koulutuksessa kuin työelämässäkin. Jotta tavoitteista tulee arkea, tarvitaan ajattelun, toimintatapojen ja ehkä myös toimintakulttuurin muutoksia monella tasolla. Yksittäisen opiskelijan tulee tunnistaa vahvuutensa ja rajoitteensa, ohjausta tekevän henkilöstön tulee tuntea laajasti koulutuksen ja työelämän mahdollisuuksia, koulutuksen tuottajan toiminnan ja rakenteiden tulee mahdollistaa tasa-arvoinen ja saavutettava koulutus, ja työelämätoimijoidenkin on syytä pohtia työvoiman diversiteettiä.

Näistä lähtökohdista rakentui Tukea urapolulle -julkaisu, jonka ensimmäisessä osassa Uraohjauksen monet muodot tarkastellaan uraohjauksen ja urasuunnittelun toteutumista ammattikorkeakouluissa sekä yksilöllisten urapolkujen tukemista saavutettavalla ohjauksella. Osassa kaksi TUURAssa tapahtunutta – työkaluja urasuunnittelutaitojen tukemiseen kuvataan hankkeessa tuotettuja tuloksia ja pohditaan myös, miten tuloksiin on päästy. Julkaisun kolmannessa osassa Kohti työelämää tarkastellaan työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä ja sen monia muotoja. Julkaisun artikkelit ovat kirjoittaneet TUURA-hankkeessa toimineet asiantuntijat Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Hämeen ammattikorkeakoulusta, Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta.