Suomen Akatemialta rahoitus TransParent-tutkimukselle

Tutkimusryhmässämme on aihetta juhlaan: Suomen Akatemia on myöntänyt TransParent-tutkimukselle uuden nelivuotisen tutkimusrahoituksen, yhteensä 480 000 euroa! Rahoituksen turvin hankkeeseen voidaan palkata 2-3 uutta tutkijaa tuleville vuosille. Rahoituksen painopiste on erityisesti uudessa pitkittäistutkimuksessa, joka pyritään aloittamaan vuoden 2020 aikana. Pitkittäistutkimuksen osallistujat olemaan raskaana olevia naisia sekä mahdollisesti myös heidän puolisoitaan, mikä auttaa tuottamaan ainutlaatuisen tutkimusaineiston psykologisista ja biologisista muutoksista vanhemmuuteen siirtymän aikana.

TransParent-tiimi kiittää Suomen Akatemiaa luottamuksesta!

Lisätietoa uusista akatemiahankkeista Suomen Akatemian ja Tampereen yliopiston sivuilla.