Esittely

TransParent on vuosina 2017-2023 toteutettava Tampereen yliopiston psykologian oppiaineen tutkimushanke, jota rahoittaa Suomen Akatemia. Hankkeen päätarkoituksena on tutkia, miten vanhemmaksi tuleminen vaikuttaa sosiaalisen informaation havaitsemiseen. Sosiaalisella informaatiolla tarkoitetaan ihmisten väliselle vuorovaikutukselle tärkeitä asioita, kuten toisten ihmisten kasvoja, kasvonilmeitä, puhetta ja ääntelyä. Viime vuosina tehdyt tutkimukset ovat esittäneet, että erityisesti raskausaikana hormonitoiminnassa sekä aivojen rakenteessa ja toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tunteisiin ja toisten ihmisten havainnointiin. Tällaiset muutokset voivat olla tärkeitä vauvan ja vanhemman keskinäisen vuorovaikutuksen kehittymiselle. Vanhemmuuteen siirtymään liittyvien muutosten tutkimusta on tehty toistaiseksi kuitenkin vielä yllättävän vähän. TransParent-tutkimus tulee lisäämään tähän tärkeään elämänvaiheeseen liittyvää tietämystä.

Mitä tutkimus sisältää? TransParent-tutkimus koostuu jo päättyneistä, vuosien 2018-2022 aikana toteutetuista tutkimuksista sekä uusista, vuosien 2022-2023 aikana toteutettavista tutkimuksista.

Päättyneet tutkimukset:

  • Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui vuosina 2018-2019 yli sata naista Tampereelta ja lähialueilta. Osallistujiin kuului naisia, joilla ei ole omia lapsia sekä ensimmäistä kertaa äidiksi tulleita pienten vauvojen äitejä. Tutkimuksen avulla selvitettiin vauvojen kasvojen ja äänten havaitsemista ja tunnepitoisiin tilanteisiin (esim. vauvan itku) reagointia. Tutkimus sisälsi fysiologisten vasteiden (esim. sydämensyke) mittausta sekä hormonitasojen analysointia sylkinäytteiden avulla. Lyhyessä vauvanhoitotehtävässä käytettiin erilaisia tunteita ilmaisevaa ”vauvasimulaattoria”. Tutkimuksen ensimmäiset tulokset julkaistiin vuonna 2022 aikana ja ne tulevat olemaan osa Hanneli Sinisalon väitöskirjaa.
  • Toinen tutkimus toteutettiin koronapandemian aikana kansainvälisenä verkkotutkimuksena, johon osallistui yli 500 miestä. Tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia, onko miesten ilmaisemassa empatiassa pieniä lapsia kohtaan eroja vanhemmuuteen siirtymän eri vaiheissa. Tutkimukseen osallistujat olivat lapsettomia miehiä, pienten lasten isiä sekä miehiä, joiden puoliso odotti parhaillaan lasta. Tutkimusta varten kerätään uusi verkkoaineisto vuoden 2022 lopulla. Koko tutkimuksen tulokset julkaistaan vuonna 2023 ja ne muodostavat osan Sonja Veistolan väitöskirjasta.
  • Kolmannessa tutkimuksessa vuosina 2021-2022 selvitettiin magnetoenkefalografian (MEG) avulla pienten vauvojen äitien aivotoimintaa vauvan kasvojen ja ääntelyn havaitsemisen aikana kahdessa eri ajankohdassa vauvan ensimmäisen vuoden aikana. Tutkimus tuottaa arvokasta tietoa, kuinka kokemuksen kertyminen vauvan kanssa vaikuttaa äitien aivotoimintaan. Tutkimuksen aineistonkeruu on päättynyt ja aineiston analysointi on käynnissä. MEG-tutkimuksen päätutkija on tutkijatohtori Elisa Vuoriainen.
”Vauvasimulaattori” on tunteita ilmaiseva nukke

Uusi isien tutkimus:

Aloitimme kesällä 2022 uuden tutkimuksen, johon osallistuu Tampereelta ja lähialueilta ensimmäistä lastaan odottavia miehiä sekä pienten vauvojen isiä. Tutkimukseen sisältyy laboratoriokäynti Tampereen yliopiston Human Information Processing -laboratorioon odotusaikana sekä lapsen syntymän jälkeen. Laboratoriokäyntien avulla tutkitaan miesten aivo- ja hormonitoimintaa sekä lasten tunteiden havaitsemista. Osallistujat saavat tutkimuskäynneistä kiitokseksi elokuvalipun tai hierontalahjakortin. Kiinnostuitko isien tutkimuksesta? Voit ilmoittaa meille yhteystietosi täällä. Otamme sitten sinuun yhteyttä ja kerromme tutkimuksesta lisää. Voit osallistua, jos sinulle on syntymässä lähitulevaisuudessa lapsi TAI jos sinulla on alle 6 kuukauden ikäinen lapsi.

Tutkimuksissa mitataan erilaisia fysiologisia ja hormonaalisia vasteita

Uusi äitien tutkimus:

Syksyllä 2022 käynnistyy myös uusi pienten vauvojen äideille suunnattu laboratoriotutkimus, johon haemme parhaillaan osallistujia, voit ilmoittaa meille yhteystietosi täällä. Tutkimukseen sisältyy yksi laboratoriokäynti Human Information Processing -laboratorioon sekä verkossa täytettävä kyselylomake. Tutkimuskäynnin aikana mitataan aivotoimintaa tunteiden havaitsemisen aikana samoin kuin uudessa isien tutkimuksessa. Tässäkin tutkimuksessa osallistujat saavat tutkimuskäynneistä kiitokseksi elokuvalipun tai hierontalahjakortin.

Voit seurata laboratoriotamme myös HIP-labran blogissa, Twitterissä ja Facebookissa, jossa kerromme TransParent-tutkimuksen sekä muiden Human Information Processing -laboratorion tutkimusten uusimmat uutiset.