Publications

Publications 2023

The Construction of Early Social Citizenship: The Lived Institution of Poor Relief in Mid-Nineteenth-Century Finland. In: Annola, J., Lindberg, H., Markkola, P. (eds) Lived Institutions as History of Experience. Palgrave Studies in the History of Experience. Palgrave Macmillan, Cham.

Kokko, Heikki

Kohti modenia työläisyyttä: Translocalis-tietokanta uutena 1800-luvun työväenhistorian aineistokokonaisuutena. Työväentutkimus 2023, s. 82-93

Kokko, Heikki

Publications 2022

Kotomaamme katveinen kuva - Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuurin marginalisoituminen. In Hämäläinen, N. and Tarkka, L., 2022. Kaanon ja marginaali: Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet. Helsinki: Finnish Literature Society.

Kokko, Heikki

Publications 2021

Temporalization of Experiencing: First-Hand Experience of the Nation in Mid-Nineteenth Century Finland. In Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Kivimäki, V., Suodenjoki, S. & Vahtikari, T. (eds.). Cham: Palgrave Macmillan, p. 109-133 (Palgrave Studies in the History of Experience).

Kokko, Heikki

Lehdistön kansalliset juuret vai ylirajainen yhteiskunnallinen konteksti? Historiallinen Aikakauskirja. 1/2021 s. 118-119.

Kokko, Heikki

Publications 2019

Kosminen kokemus: Hengellisen ja maallisen dualismi 1800-luvun puolivälin suomenkielisessä kansanomaisessa ajattelussa, Teoksessa Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen (toim.): Eletty historia: Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Tampere: Vastapaino,

Kokko, Heikki

Publications 2017