Esittely

TOSI-tilat-tutkimus- ja kehityshankkeessa tarkastellaan yliopiston työ- ja oppimisympäristöjen tulevaisuutta tilankäyttäjien – opiskelijoiden ja henkilökunnan – näkökulmasta pandemian jälkeisessä ajassa. Koronapandemia on kiihdyttänyt entisestään tietotyön muutosta, mikä heijastuu myös akateemiseen työskentelyyn ja opiskelun paikkariippumattomuuteen ja joustavuuteen. Pandemia on lisännyt mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä joustavasti kampuksen ulkopuolella, mutta sillä on ollut myös erittäin negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi yhteisöllisyyteen, yksinäisyyden kokemuksiin ja mielenterveyteen.

Tavoite

Tutkimuksen tuloksena syntyy katsaus pandemian vaikutuksista akateemisen työn ja opiskelun kehitykseen globaalissa kontekstissa. Lisäksi haastattelujen, työpajojen ja kyselyiden avulla kartoitetaan yliopistoyhteisön tilankäytöntarpeita ja -toiveita.

Tutkimukseen osallistuvat rakennetun ympäristön tiedekunta BEN sekä johtamisen ja talouden tiedekunta MAB. Aineiston perusteella hahmotellaan tulevaisuuden oppimis- ja työympäristöjen tilankäyttöön liittyviä konsepteja, joita voitaisiin hyödyntää myös laajemmin eri yliopistokampuksilla.

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole tässä vaiheessa tuottaa konkreettisia tilaratkaisuja, mutta sen toivotaan edistävän keskustelua ja ideoita tulevaisuuden kampuksien kehittämisestä. Lisäksi hankkeessa pyritään pilotoimaan erilaisia tiloihin liittyviä toimintatapoja.

Tausta

Tietotyö on ollut globaalisti murroksessa jo ennen pandemiaa: työ ei ole enää niinkään paikka, johon mennään, vaan se on entistä vahvemmin jotain, mitä tehdään. Kuitenkin pandemia on osoittanut, mikä merkitys kohtaamisilla kampuksella on erityisesti yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, miten opiskelijat ja henkilökunta haluisivat opiskella ja työskennellä jatkossa pandemian jälkeen. Tämä tarkoittaa paitsi tiloja myös niihin liittyviä toimintatapoja koskevia muutostarpeita: mitkä ovat esimerkiksi tiloihin liittyvät varaus- tai jakamiskäytännöt?

Tutkimuksen toteutus

Haastattelut  

Hankkeeseen liittyen haastatellaan yliopistoyhteisön henkilökuntaa sekä opiskelijoita niin rakennetun ympäristön kuin johtamisen ja talouden tiedekunnasta. Haastatteluihin on kutsuttu edustajia sekä henkilökunnan että opiskelijoiden joukosta. 

Työpajat  

Hankkeeseen liittyen on järjestetty yhteensä kymmenen työpajaa, joihin ovat ottaneet osaa sekä yliopiston työntekijät että opiskelijat. Työpajoissa on käsitelty työ- ja oppimisympäristöjä sekä niihin liittyviä tarpeita ja toiveita.

 Kyselyt  

Hankkeen tiimoilta järjestetään kysely myöhemmin vuoden 2022 aikana. Kyselyn tarkoituksena on tarjota osallistumismahdollisuuksia myös niille, jotka eivät osallistu haastatteluihin ja/tai työpajoihin. Kyselyillä kartoitetaan yhteisön tilankäyttöön liittyviä toiveita sekä syvennetään ymmärrystä erilaisista tarpeista sekä käyttäjämäärien volyymista erilaisiin tilatyyppeihin nähden. 

Webinaarit  

Hankkeeseen liittyen järjestetään myös yleisölle avoimia webinaareja.  

Ensimmäinen webinaari järjestettiin 6.5. ja sen tallenne on katsottavissa täältä.

Rahoittajat

TOSI-tilat-hankkeessa ovat mukana Suomen yliopistokiinteistöt oy, Tampereen yliopiston Kampuskehitys sekä rakennetun ympäristön tiedekunta.