Green SPOTLOG van

Älykkäitä ja kestäviä logistiikka-ratkaisuja kaupunkiseuduille

SPOTLOG-hankkeen tavoitteena on osallistaa paikallisia yhteisöjä toimintaan, jonka tuloksena syntyy sosiaalisesti vastuullisia kaupunkilogistiikkaratkaisuja. Tavoitteena on yhdistää kaikkia älykkään kaupunkisuunnittelun elementtejä sekä digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksi sekä henkilö- että tavaralogistiikassa. Hanke keskittyy keskikokoisten kaupunkien ja kaupunkiseutujen ratkaisumalleihin ja niiden pilotointiin. Keskiössä on myös parhaiden käytäntöjen jakaminen eurooppalaisten kaupunkiseutujen kesken.