Kulissien takana: Videovinjettejä kyselytutkimukseen

Toteutimme viime viikolla kuvaukset videovinjettejä varten, jotka tulevat olemaan osa tulevaa kyselytutkimuksessamme. Kuvatuissa skenaarioissa esitimme erilaisia potentiaalisesti ongelmallisia vuorovaikutustilanteita, jotka perustuivat keräämiimme aineistoihin sekä aiempiin tutkimuksiimme. Skenaarioiden joukossa oli muun muassa tilanteita, kuten tervehtimättä jättäminen työyhteisössä, manspleinausta,sekä kadulla vastaantulevan tuntemattoman henkilön yllättävä kysymys: ”Mihin sä oot menossa?”.

Kuvasimme jokaisesta skenaariosta useita versioita, joissa manipuloimme kuvattujen tilanteiden osapuolten erilaisia ominaisuuksia, kuten statusta, sukupuolta ja ikää. Tämän tarkoituksena oli, että voisimme tutkia edellä mainittujen kaltaisten identiteettitekijöiden vaikutusta skenaarioiden tulkintaan ja arviointiin. Manipulaatioiden keskeisenä haasteena oli ennen kaikkea se, että lukuunottamatta manipuloitua tekijää, kaiken muun tulisi pysyä skenaariossa ennallaan. Äänenpainot, eleet ja katseet oli siis saatava yhdenmukaisiksi muiden versioiden kanssa.

Katso alta video manspleinaus-skenaarion kuvauksia edeltäneistä lämmittelyistä.

Näyttelijäkaartiin kuului projektimme tutkijoiden lisäksi Kati Andrianov, Tuuli Turja, Samu Pehkonen, Bea Stevanovic ja Mitro Krutsin. Kiitos tuhannesti hauskoista ja intensiiviistä kuvauspäivistä!