Tapahtumat

Tulevat tapahtumat:

 

Menneet tapahtumat:

Esitykset:

 • Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction (NORDISCO)

  • Melisa Stevanovic: Too common to be tellable?: Inevitability of gender-based intergroup discrimination in retrospective accounts of problematic interactional experience.
  • Annika Valtonen: Troublesome encounters in public spaces: Immigrants accounting for problematic interactions with strangers in Finland.
  • Elina Weiste & Melisa Stevanovic: ”You should have addressed it directly”– The inequalities in the ideals of managing interactional problems immediately.
  • Minna Leinonen: Pathologizing negative interaction –Storytelling in research interviews
  • Henri Nevalainen: Threat in interactionally troublesome exchanges: The challenges and dilemmas of reporting a threatening experience
 • International Pragmatics Association – konferenssi (IPrA)
  • Dorien Van De Mieroop, Melisa Stevanovic, Minna Leinonen & Henri Nevalainen: Epistemics and deontics in the story world: (In)congruent status-stance relations in direct reported speech in stories of interactionally troublesome exchanges
  • Minna Leinonen: Interviewees’ interpretative and naming practices as troublesome tools for tellability in sharing negative experiences
  • Henri Nevalainen, Elizabeth Couper-Kuhlen & Melisa Stevanovic: Reporting the thoughts of the antagonist: A delicate practice in the accounts of interactionally troublesome exchanges
  • Melisa Stevanovic, Henri Nevalainen, Minna Leinonen, Elina Weiste & Annika Valtonen: The prosodic construction of inevitability of gender-based intergroup discrimination
  • Annika Valtonen: Public spaces as sites of interactionally troublesome exchanges for immigrants residing in Finland
  • Elina Weiste, Nanette Ranta, Melisa Stevanovic, Henri Nevalainen, Annika Valtonen & Minna Leinonen: Social and health care professionals’ narratives of interactionally troublesome exchanges with their clients: accounting for and against the active role of the client
 • Työelämä esityksenä -seminaari, Tampereen yliopisto, 12.5.2023
  • Melisa Stevanovic: Ongelmallisesta vuorovaikutuksesta kertominen ja ’itsen esitys’
  • Henri Nevalainen: Uhkaavista vuorovaikutuskokemuksista kertomisen mahdollisuudet ja dilemmat
  • Minna Leinonen: ”Näyttävän elämän” mahdollisuuksia toimintatutkimusnäkökulmasta
  • Annika Valtonen: Ongelmallisista työelämän vuorovaikutustilanteista kertominen: Pohdintoja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa toteutetuista työpajoista
 • Sosiaalipsykologian päivät, Tampereen yliopisto, 4.-5.5.2023
  • Minna Leinonen: Haastateltavien tulkitsemisen ja nimeämisen käytännöt kielteisten kokemusten jakamisessa
  • Emmi Koskinen: Narsistien tarinoita epäonnistuneista vuorovaikutustilanteista
  • Kati Aalto: Terapiasuhdetta koskevan palautteen muotoilu ja vastaanottaminen  yhdessä psykoterapiaprosessissa
  • Kati Mäntysaari: Yhteisen päätöksenteon ihanteet mielenterveyskuntoutuksessa
 • Sosiaalipsykologian päivät, Itä-Suomen yliopisto, 5.-.6.5.2022
  • Minna Leinonen: Sosiaaliset jaot ongelmaselonteoissa
  • Leena Ripatti-Torniainen, Henri Nevalainen & Melisa Stevanovic: Vaikeiden vuorovaikutuskokemusten kerrottavuus, selontekovelvollisuus ja siirtymät yksityisen ja julkisen välisellä jatkumolla
 • Työelämän tutkimuksen päivät, Tampereen yliopisto, 14.-16.9.2022
  • Minna Leinonen: Epäkohtien kerrottavuus kulttuurialan konteksteissa
  • Antero Olakivi, Melisa Stevanovic, Henri Nevalainen: Ikäsyrjintäkokemusten sanallistaminen kehityskeskusteluissa: Tapaustutkimus
  • vaikeudesta rakentaa organisaatiorelevantti kertomus
  • Elina Weiste: Terveydenhuollon asiakkaiden negatiiviset palvelukokemukset, kerronta, asemointi ja asiakkuuden normatiiviset diskurssit