Haastattelukutsu

Etsimme haastateltavia tutkimukseen, jossa on tarkoitus selvittää kirkon työntekijöiden kielteisiä vuorovaikutuskokemuksia sekä näiden kokemusten vastaanottoa työyhteisöissä. Tavoitteena on yhtäältä ymmärtää, millaisia kokemukset ovat ja millaisia mahdollisuuksia kertomisella on saada muutosta aikaan.

Lisätietoja tutkimuksesta ja haastattelukutsu löytyvät täältä.