Senioriasumisen yhteisöllinen tulevaisuus

Hankeessa rakennetaan kokonaiskuvaa yhteisöllisen senioriasumisen tilanteesta Suomessa. Tarkastelun kohteena ovat sekä asukkaiden kokemukset erilaisista yhteisöllisen senioriasumisen kohteista että sidosryhmien ja rakennuttajien näkemykset. Hankkeesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää hyvinvointia edistävien asumisen mallien suunnitteluun ja konkreettisten asumisen kohteiden rakentamiseen eri alueilla. Hanke edesauttaa myös sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää asuntotuotantoa ja senioriasumista.

Hanketta rahoittaa Suomen Ympäristöministeriö, Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö ja Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö.