Briefly in Finnish

Sosiaaliset robotit nuorten digitaalisessa kansalaisvaikuttamisessa

RoboCivics-hanke tutkii sosiaalisten robottien mahdollisuuksia edistää nuorten kansalaisvaikuttamista kestävän kehityksen aihepiirissä.

Sosiaaliset robotit vetävät ihmisiä puoleensa ja niiden mahdollisuuksista motivoida ihmisiä uuteen toimintaan on aiempia lupaavia tutkimustuloksia. Sosiaaliset robotit voivat esimerkiksi toimia viestintäkanavana ihmisten välillä tai rohkaista ihmisiä osallistumaan. RoboCivics-hankkeessa tehdään nuorten (15-24 v) kanssa robottien yhteissuunnittelua sekä kokeiluita oikeissa käyttöympäristöissä, jotta saadaan tietämystä sosiaalisten robottien toivottavista piirteistä ja toimintatavoista nuorten omista lähtökohdista. Hankkeen keskeisenä osana on myös teoreettinen mallinnus, joka tuottaa suunnittelutietämystä empiirisen datan pohjalta (Research through Design).

RoboCivics-hankkeen päätavoite on tuottaa uutta tietoa sosiaalisten robottien vuorovaikutustavoista, jotka kannustavat nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Hankkeen tulokset luovat tieteellisen pohjan tälle uudelle aiheelle ja kehittävät sosiaalisten robottien ihmiskeskeistä suunnittelua.

 

Hankkeesta mediassa ja tapahtumissa: