Raskaiden liikkuvien työkoneiden etäohjauksella saavutetaan monia etuja, kuten parannuksia turvallisuudessa, ergonomiassa, käytön joustavuudessa, tehokkuudessa ja koneiden rakenteessa. Tämänhetkinen teknologian taso etäoperointiin ei kuitenkaan mahdollista tarvittavaa suorituskykyä eivätkä ratkaisut nykyisellään tarjoa etäoperoijalle aitoa tuntemusta koneen ohjaamisesta. Näkymät koneesta ja sen ympäristöstä välitetään yksinkertaisilla 2D-näytöillä ja operaattorin tulee joko seurata samanaikaisesti eri näkymiä tai jopa vaihdella huomiotaan useiden kamerasyötteiden välillä tehtävästä riippuen. Operaattorille tarjottavaa palautetta ja sekä viive- että tarkkuustasoa pitää parantaa merkittävästi, jotta etäoperoinnista tulee yleiskäyttöinen ratkaisu. Ympäristön kokonaisvaltainen digitointi ja välittäminen etäoperaattorin eri aisteille muodostaa uuden konseptin digitaalisesta tuntumasta – sen myötä mahdollistuu uniikki ja immersiivinen tuntu turvalliseen ja tehokkaaseen etäoperointiin.

RemoteFeel-projektin tavoite oli rakentaa konseptin ympärille etäoperointialusta, jonka pohjalta yritysten on mahdollista rakentaa etäohjausratkaisuja, joilla ohjaus onnistuu perinteistä manuaalista hyttiohjausta tehokkaammin, turvallisemmin ja mielekkäämmin.

RemoteFeel oli Business Finlandin, FIMA ry:n (Forum for Intelligent Machines) sekä Tampereen yliopiston rahoittama tutkimushanke. Kyseessä oli kaksivuotinen projekti, joka päättyi elokuussa 2020. RemoteFeelin suunnittelu-, kehitys- ja arviointityötä toteutettiin tiiviissä yhteistyössä FIMA:n kymmenen jäsenyrityksen kanssa.