Geenitieto käyttöön terveyden edistämisessä – TAMKissa alkaa uudistettu terveysalan YAMK-tutkinto

Arja Halkoaho

Terveysalan ammattilaisille suunnattu ylempi tutkinto-ohjelma sisältää ainutlaatuisen opintokokonaisuuden genomitiedosta, joka tulee vaikuttamaan merkittävästi terveydenhuoltoon, niin terveyden edistämiseen kuin sairauksien hoitoon. Tampereen ammattikorkeakoulussa tammikuussa alkavaan terveyden edistämisen ylempään tutkinto-ohjelmaan voi hakea syksyn yhteishaussa.

Genomitietoa eli ihmisen koko perimästä saatavaa tietoa pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään terveydenhuollossa entistä enemmän. Terveyden edistämistä ja sairauksien hoitoa voidaan suunnitella yksilöllisesti perimästä saatavan tiedon avulla. TAMKissa tammikuussa 2020 alkava terveydenhuollon ylempi AMK-tutkinto-ohjelma sisältää kokonaisuuden, jossa pureudutaan geenitiedon ja ns. big datan käyttöön terveyden edistämisen suunnittelussa ja tutkimuksessa.

– Nyt alkavaan terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmaan sisältyvä 10 opintopisteen laajuinen uusi osio genomitiedosta on ainutlaatuinen kokonaisuus. Pureudumme tässä koulutuksessa syvälle datan käyttöön, siihen miten sen avulla voidaan edistää ihmisen terveyttä ja miten se vaikuttaa terveyden tutkimukseen, TAMKin yliopettaja Arja Halkoaho kertoo.

Lääketiede on Halkoahon mukaan menossa yksilöllistetympään suuntaan. Lääkärit, potilaat ja asiakkaat toivovat ja vaativat entistä yksilöllisempää tietoa ratkaisujen pohjaksi. Terveystietoja pystytäänkin hyödyntämään yhä monipuolisemmin.

– Terveydenhoidossa hoidetaan entistä enemmän syitä eikä oireita. Pystymme uuden massatiedon avulla hakemaan syitä sairauksiin ja tuottamaan tietoa esimerkiksi kansantautien ehkäisyyn ja väestön terveyden edistämiseen. Samaan aikaan asiakkaat ja potilaat haluavat koko ajan yksilöllisempää tietoa terveydestään, he teetättävät geenitestejä ja mittaavat itseänsä erilaisilla terveysapplikaatioilla.

Lääketieteen digitaaliseen vallankumoukseen liittyy se, että meistä kerätään paljon tietoa ja tehdään analyyseja. Halkoahon mukaan terveydenhuollon henkilöstölle on valtava haaste ymmärtää kokonaisuutta.

– Olemme ammattikorkeakouluissa jääneet jälkeen siinä, miten esimerkiksi genomitiedon hyödyntäminen pitäisi ottaa huomioon terveydenhuollon ammattilaisen koulutuksessa. Tavoitteenamme on, että meiltä valmistuva terveyden edistämisen koulutuksen suorittanut ammattilainen ymmärtää, mitä genomitieto on, osaa hyödyntää sitä ja osaa myös keskustella paremmin omien asiakkaidensa kanssa, Halkoaho sanoo.

Tampereen ammattikorkeakoulu sai hiljattain rahoituksen TKI-profiloitumishankkeeseen, jossa kehitetään tiedon ja datapankkien uudenlaista hyödyntämistä sekä asiakkaan kokonaisvaltaisempaa osallistamista tiedon tuottamiseen. Tutkimushankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa Tampereen biopankin, Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Hankkeen valmisteluun osallistunut Halkoaho kertoo, että tuloksia tullaan hyödyntämään tutkintokoulutuksessa.

– Lähdemme kehittämään koulutusta ja tutkimustoimintaa tukemaan sitä valtavaa muutosta, mikä lääketieteen alalla on tapahtumassa. Tämä tuo paradigman muutoksen myös terveyden edistämiseen. Esimerkiksi geenitieto lisää äärettömän paljon eettisiä näkökohtia, kuten sen, että tieto koskettaa myös perheen jäseniä.

Terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma sisältää erillisen työterveyshuollon syventävien opintojen osion, joka on tarkoitettu työterveyshoitajille ja -fysioterapeuteille. Terveyden edistämisen asiantuntijuuden lisäksi toisena opintosuuntana koulutuksessa on terveyden tutkimus, joka antaa valmiudet tutkimushoitajan työhön.

Syksyn yhteishaku 4.–­18.9.2019

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: yliopettaja Arja Halkoaho, arja.halkoaho@tuni.fi, p. 040 660 3307

Lisätietoa hakemisesta: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi

Lue myös: Geenikartta on tie terveyteen – TAMK profiloituu terveystietojen hyödyntämiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa

Kuva: Saara Lehtonen