Geenitieto on big dataa, joka muuttaa merkittävästi terveydenhuollon toimintatapaa tulevaisuudessa

Sairaanhoitajilla on keskeinen rooli perimän ja tarkkuuslääketieteen hyödyn tuomisessa jokapäiväiseen terveydenhuoltoon. Genomitietoon liittyy useita eettisiä kysymyksiä, painotti yliopettaja Arja Halkoaho keynote-puheenvuorossaan Tampereen ammattikorkeakoulun kansainvälisen terveydenhuollon, fysioterapian ja sosiaalipalveluiden viikon avajaistapahtumassa. Kv-viikkoa vietettiin 5.-9.10.2020.

Geenitieto muuttaa merkittävästi terveydenhuollon toimintatapaa tulevaisuudessa. Suuri yleisö odottaa yhä enemmän, että sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja biolääketieteen laboratoriotutkijat käyttävät neuvontaa edistäessään geneettistä ja genomista tietoa ja teknologiaa.

Sairaanhoitajien mielestä genetiikka on heidän työnsä kannalta olennaista, mutta hoitajilla näyttää olevan heikot tiedot ja kliiniset taidot, jotka liittyvät genetiikan terveydenhuoltoon.

Genomitietoon liittyy useita eettisiä kysymyksiä. Tampereen ammattikorkeakoulun yliopetttaja ja Profitu-projektin johtaja Arja Halkoaho korosti keynote-puheessaan eettisiä kysymyksiä erityisesti koulutuksen kannalta.

Tampereen ammattikorkeakoulu on mukana luomassa uusia valmiuksia ja mahdollisuuksia innovoida terveydenhuoltoa maailmanlaajuisesti. PROFITU-projektia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (05 2019 – 08 2021).

In English:

TAMK International Week in Health Care, Physiotherapy and Social Services 5-9 October, 2020

Genomic data is an example of big data that will significantly change the way healthcare in proceeding in the future. Nurses have a central role in bringing the benefits of genomics and precision medicine to everyday health care.

The public will increasingly expect that registered nurses, public health nurses, midwives and biomedical laboratory scientists will use genetic and genomic information and technology when promoting counselling. Nurses believe that genetics is relevant their work, but nurses appear to have low knowledge and clinical skills related to genetics health care.

There are several ethical issues associated with genomic information. In this presentation, I will highlight them, especially from the point of view of education, said Principal Lecturer Arja Halkoaho in her Keynote.

Tampere University of Applied Sciences is involved in creating new capabilities and opportunities to innovate healthcare globally. PROFITU project is  funded by the Ministry of Education and Culture in Finland (May 2019-August 2021).