PRODIsta prosessiautomaation innovaatioalusta

Prosessien älykkäät digiohjausjärjestelmät (PRODI) -hankkeen tavoitteena on rakentaa Pirkanmaalle prosessiautomaation toimialueella toimiville yrityksille innovaatioalusta. Hankkeessa toteutetaan ympäristö Tampereelle TAMK:n, TAU:n Hervannan kampuksen ja VTT:n tiloihin.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

PRODI - Prosessien älykkäät digiohjausjärjestelmät

Hankkeen päätavoitteena on muodostaa ja kehittää Pirkanmaalle prosessiautomaatioon liittyvä ja uutta osaamiskeskittymää kokoava verkottunut TKI- ja pilottiympäristö TAMKin, TAU:n ja VTT:n tiloihin. Hankkeessa pyritään toteuttamaan laaja-alaisia ja kattavia prosessiautomaation demonstraatiota ja järjestetään pk-sektorille avoimia työpajoja ja seminaareja tiedonkeruuta ja yhteistoiminnan aitoa kehittämistä varten. Kehittämishankkeeseen liittyy investointihanke.

Tavoite 1: TKI-ympäristöjen suunnittelu ja rakentaminen TAMK:n, TAU:n ja VTT:n tiloihin Tampereelle

Tavoite 2: Ympäristöissä suoritettavat demonstraatiot Pirkanmaan PK-sektorin yrityksille

Tavoite 3: Rakennettavien ympäristöjen yhteistoiminnan kehittäminen

Tavoite 4: Palvelumalli prosessiautomaation teknologiakehitystä ja TKI-toimintaa varten

Tavoite 5: Prosessiautomaatioon liittyvien mahdollisuuksien ymmärryksen lisääminen PK-sektorilla