Hankkeen tavoite

Miten henkilöstön kokemukset oikeuksista ja velvollisuuksista heijastavat organisaatiokulttuuria ja vaikuttavat toimintaan, palveluasenteeseen, palvelun laatuun ja työkykyyn.

Tutkimus tuo esiin uuden näkökulman käytänteistä, jotka ovat työpaikkojen kirjoittamattomia mutta yhteisesti koettuja oikeuksia ja velvollisuuksia.

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit