Projektin tarkoitus

NuPro-hankkeen tarkoituksena on edistää ammatillisten opiskelijoiden valmiuksia työskennellä prosessiteollisuudessa ja varmistaa ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus myös tulevaisuudessa. Hankkeessa tuotetaan uusia toimintatapoja opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja turvallisuusosaamisen sekä yritys-oppilaitosyhteistyön kehittämiseen prosessialalla yhteistyössä oppilaitosten, yritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Hankkeen tulokset valmistuvat 31.12.2019 mennessä.

Rahoittajamme ja yhteistyötahomme

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Tampereen yliopisto ja osallistuvat yritykset. Yhteistyöoppilaitoksina ovat prosessialan ammatillista koulutusta järjestävät oppilaitokset Ekami, Kpedu, Poke, Tredu ja WinNova. Muina yhteistyötahoina toimivat Ammattiliitto Pro, Kemianteollisuus ry, Opetushallitus, Sosiaali- ja terveysministeriö, Teollisuusliitto, Tukes ja Työturvallisuuskeskus.

Hankkeen tavoite

Hankkeen päätavoite on tuottaa uutta tietoa ja toimintatapoja ammatillisten opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja turvallisuusosaamisen kehittämiseen. Osatavoitteet:
1) Kartoittaa opiskelijoiden työelämävalmiuksien, turvallisuusosaamisen ja ohjausprosessien nykytila prosessiteollisuuden yritysten vaatimusten näkökulmasta
2) Tuottaa prosessialalle uusia toimintatapoja turvallisuusosaamisen, työelämävalmiuksien ja yritys-oppilaitosyhteistyön kehittämiseen