Tavoitteemme

Nepsy Tools -hankkeessa ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan mobiileja työkaluja erityisesti hyödyttämään nuoria, joilla on erilaisia haasteita arjen organisoinnissa ja vaikkapa opinnoissa pysymisessä. Nuoret ovat mukana ideoimassa, katselmoimassa ja testaamassa sovelluksia.

Mobiilisovelluksia nuorille

Nepsy Tools on kaksivuotinen projekti, jossa lähdetään liikkeelle ideointityöpajoista. Nuoret ideoivat sovelluksia ja ovat mukana niiden kehittämisessä julkaisuun saakka. Toteutamme projektissa käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita, jolloin käyttäjät pääsevät vahvasti vaikuttamaan siihen, mitä tehdään. Meillä on tiimissämme hyvä käytettävyyden ja mobiilikoodauksen sekä neurokirjon haasteiden osaaminen.

Ensimmäisiä sovelluksia tehdään syksyllä 2021 ja kehittämistä jatketaan seuraavana vuonna. Hankkeessa kartoitetaan nuorten palautetta kehitettävien pelillisten mobiilisovellusten eri versioista  ja seurataan myös sovellusten käyttöä. Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Tampereen seudun autismiyhdistys. Lisäksi hanketta on tukemassa Tampereen kaupungin nepsy-tiimi sekä PSHP ja Valteri-koulu.