Monimuotoinen ohjausalan urapolku

Hankkeessa rakennamme kokonaisvaltainen ohjausalan urapolkua maahanmuuttaneille ja maahanmuuttaneiden kanssa eri ympäristöissä työskenteleville.