Kutsu koulutukseen 8.2.2023: ISO GPS Toleranssit

Ajankohta:
8.2.2023 klo 9–15.30

Paikka:
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Kuntokatu 3

Koulutustila:
HUOM! TILA VAIHTUNUT: A3-27 Auditorio

Kouluttaja:
Jukka-Pekka Rapinoja

Osallistujamäärä:
max. 30 henkilöä (valinnat ilmoittautumisjärjestyksessä)

Kohderyhmä:
Pirkanmaan alueen yritykset

Järjestäjä:
TUNI/MBD-hanke (MBD – hanke )

Ilmoittautuminen:
KOULUTUS ON TÄYNNÄ! ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT!

Malliperustainen tuotemäärittely (MBD, Model-Based Definition) tarkoittaa tuotetietojen täydellistä määrittelemistä 3D-mallin avulla, ilman perinteisiä piirustuksia. MBD:n avulla on mahdollista saavuttaa paperiton tuotanto, missä piirustukset muutetaan digitaalisiksi sisältäen kaiken tuotteen valmistamisessa liittyvän informaation. Tieto luodaan kerran ja sitä käytetään monessa eri yhteydessä mahdollisimman automatisoidusti ilman manuaalista tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen. Mitä paremmalla tasolla yritys on tuotetiedon hallinnassa, sitä varmemmin koko MBD-dataa hyödyntävällä ekosysteemillä on oikea ja ajantasainen versio tuotetiedosta käytettävissään. Tällöin resursseja voidaan tehokkaasti hyödyntää jokaisessa elinkaaren vaiheessa.

Hankkeen päätarkoituksena on parantaa yritysten kilpailukykyä lisäämällä työntekijöiden osaamista ja kyvykkyyttä hyödyntää malliperustaista tuotemäärittelyä kokonaisvaltaisesti teollisuuden avainprosesseissa: suunnittelussa, tuotannossa sekä mittaus- ja laadunvarmistustoimenpiteissä, ja täten auttaa pirkanmaalaista ja suomalaista teollisuutta hyödyntämään MBD:n tarjoamia uusia kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia esim. alihankintakonepajoissa.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Koulutus koostuu luennoista, joiden otsikot on mainittu alla olevassa ohjelmarungossa. Asiakas voi valita yhden tai kahden päivän koulutuskokonaisuuden. Kahden päivän koulutuksessa aiheita käsitellään laajemmin ja lisäksi esitellään kokonaan uusia asioita. Koulutettaville jaetaan kattava n. 350-sivuinen PDF-muotoinen koulutusmateriaali sekä harjoitustehtäviä. Kurssilla käydään läpi myös case-tapauksia ja asiakkaan omia kysymyksiä ja piirustuksia.

Peruskurssi (1 pv)

1. ISO GPS-järjestelmän perusteet (ISO 8015)
2. Pituusmittojen toleranssit (ISO 14405)
3. Peruselementit (ISO 5459)
4. Geometriset toleranssit (ISO 1101)
5. Yleistoleranssit (ISO 2768 ja ISO 22081)
6. Asiakkaan piirustusten katselmointia, keskustelua
7. Yhteenveto ja päätös