Kutsu koulutukseen: 21.11.2022 SOLIDWORKS, mallipohjainen tuotemäärittelykoulutus

Ajankohta:                                   21.11.2022 klo 9–16

Paikka:                                         Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Kuntokatu 3

Koulutustila:                                F1-30 tietokoneluokka

Kouluttaja:                                  Cadworks-asiantuntija (CadWorks – SOLIDWORKS-ratkaisukumppani)

Osallistujamäärä:                       max. 14 henkilöä (valinnat ilmoittautumisjärjestyksessä)

Kohderyhmä:                              Pirkanmaan alueen yritykset

Järjestäjä:                                    TUNI/MBD-hanke (MBD – hanke )

Ilmoittautumisaika:                   Ilmoittautuminen 1.11.2022 mennessä: https://forms.office.com/r/q555r5hBfb

Malliperustainen tuotemäärittely (MBD, Model-Based Definition) tarkoittaa tuotetietojen täydellistä määrittelemistä 3D-mallin avulla, ilman perinteisiä piirustuksia. MBD:n avulla on mahdollista saavuttaa paperiton tuotanto, missä piirustukset muutetaan digitaalisiksi sisältäen kaiken tuotteen valmistamisessa liittyvän informaation. Tieto luodaan kerran ja sitä käytetään monessa eri yhteydessä mahdollisimman automatisoidusti ilman manuaalista tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen. Mitä paremmalla tasolla yritys on tuotetiedon hallinnassa, sitä varmemmin koko MBD-dataa hyödyntävällä ekosysteemillä on oikea ja ajantasainen versio tuotetiedosta käytettävissään. Tällöin resursseja voidaan tehokkaasti hyödyntää jokaisessa elinkaaren vaiheessa.

Hankkeen päätarkoituksena on parantaa yritysten kilpailukykyä lisäämällä työntekijöiden osaamista ja kyvykkyyttä hyödyntää malliperustaista tuotemäärittelyä kokonaisvaltaisesti teollisuuden avainprosesseissa: suunnittelussa, tuotannossa sekä mittaus- ja laadunvarmistustoimenpiteissä, ja täten auttaa pirkanmaalaista ja suomalaista teollisuutta hyödyntämään MBD:n tarjoamia uusia kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia esim. alihankintakonepajoissa.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Agenda

8:45 – 9:00       Saapuminen ja kahvi

9:00 – 9:15       Hanke-esittely ja ilmoittautumislomakkeiden täyttö

9:15 – 12:00     SOLIDWORKS, mallipohjainen tuotemäärittelykoulutus

12:00 – 12:45  Lounas

13:00 – 16:00  SOLIDWORKS, mallipohjainen tuotemäärittelykoulutus